Warning: Creating default object from empty value in /var/www/finkommunikation.dk/public_html/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
Fin:kommunikation | Ledelse
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/finkommunikation.dk/public_html/wp-content/themes/simplicity/functions/admin-hooks.php on line 160

Ledelse

Kommunikationsopgaven fylder meget i mange lederes hverdag, og det er ikke uden grund: Jo bedre chefen er til at forklare beslutninger, skabe overblik, vise retning og håndtere rygter, desto bedre trives medarbejderne, og desto mere effektiv bliver organisationen.

Men i det daglige kan det være svært at vurdere, om man som leder gør det godt nok. Nogle gange virker det umuligt at tilfredsstille medarbejdernes efterspørgsel på dialog og informationer, selvom man tæppebomber dem med budskaber, mails og ølkassemøder.

Hvorfor mon det er sådan? Er der noget, der kan gøres anderledes og mere effektivt? Det finder vi ud af på en konkret og handlingsorienteret måde, nemlig ved hjælp af Kommunikationsspejlet. Det er et enkelt og superkonkret evalueringsværktøj, som præcist afspejler, hvordan det står til med den interne lederkommunikation hos jer lige nu.

Med Kommunikationsspejlet går vi målrettet efter at skabe konkrete resultater med en indsats, der er skræddersyet til den enkelte leder.

Kommunikationsspejlet er udviklet af ph.d. Anne Katrine Lund. Se www.kommunikationsspejlet.dk. Jeg er certificeret spejlrådgiver.

Produkt
Kommunikationsspejlet består af to ting:

  • En evalueringsrapport
    Lederens leder, medarbejdere og naturligvis lederen selv udfylder enslydende evalueringsskemaer på nettet. Det tager 15-20 minutter at udfylde et skema. Spørgsmålene omhandler alle væsentlige aspekter i intern kommunikation – fra tillid og strategi til møder og mails. Besvarelserne bliver samlet i en rapport (= Kommunikationsspejlet), der meget præcist afspejler, hvordan det går med lederens interne kommunikation.
  • En rådgivningssamtale
    Rapportens resultater bliver gennemgået i en fortrolig samtale mellem lederen og spejlrådgiveren. Sammen drøfter vi helt konkrete handlinger og hjælpeværktøjer, der med det samme kan justere den interne kommunikation på de områder, hvor rapporten viser et behov.

Hvis vi spejler flere ledere i samme organisation kan vi skabe et samlet overblik over, hvordan det står til med den interne kommunikation. Vi kan også se, hvor der skal sættes ind for at støtte og styrke linjekommunikationen.

Kommunikationsspejlet vil også afsløre, hvor organisationens kommunikation i øvrigt kan strammes op. Mangler der for eksempel mere kommunikation om visioner eller mål, halter interne procedurer, er møderne ineffektive?

Målgruppe
Offentlige og private virksomheder, der ønsker at styrke og udvikle lederne som en effektiv kommunikationskanal.