Warning: Creating default object from empty value in /var/www/finkommunikation.dk/public_html/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
Fin:kommunikation | Få historier på lager
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/finkommunikation.dk/public_html/wp-content/themes/simplicity/functions/admin-hooks.php on line 160

Få historier på lager

Eksempler og cases egner sig eminent til at formidle, hvad en virksomhed beskæftiger sig med, og hvilken værdi det har for kunder, medarbejdere og omgivelser.

Alle – såvel mennesker som virksomheder – rummer gode historier, der venter på at bliver fortalt og foldet ud. Det handler naturligvis om at få dem identificeret, konkretiseret og målrettet.

Det gør jeg for dig. Jeg kommer på besøg og henter de gode historier om og fra din virksomhed op til overfladen. Det sker gennem afslappede og uformelle samtaler med udvalgte personer i deres vante miljø, og dialogen kan fx dreje sig om igangværende projekter, organisering, initiativer på tegnebrættet, kunder/brugere, spændende medarbejderprofiler/ildsjæle og hverdagslivet på arbejdspladsen. Historierne kan have både internt og eksternt fokus, og de relevante medarbejdere briefes og bookes naturligvis på forhånd.

Produkt

  • En skematisk oversigt med en beskrivelse af hver enkelt af de historier, vi har identificeret.
  • Ud for hvert emne vil der være forslag til egnede interne eller eksterne kanaler og mulige budskaber/vinkler.

Bagefter kan I vælge selv at gå videre med historierne eller at få mig til det.

Målgrupper
Historier på lager egner sig til de fleste prganisationer og virksomheder – eksempelvis:

  • Iværksættere.
  • Små og mindre virksomheder med salgsfokus og tæt kundekontakt.
  • Arbejdspladser med meget administrativt arbejde, som ikke umiddelbart er synligt, men som berører mange mennesker (fx kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner, social- og sundhedsorganisationer).
  • Decentrale eller driftsbetonede arbejdspladser, som har brug for at synliggøre deres arbejde og sætte det ind en sammenhæng (produktionsvirksomheder, detailvirksomheder).